แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
แสดงที่ตั้งโรงเรียนบ้านวังปรากฏ (ประชานุกูล)
เลขที่ 120 หมู่ 1 ตำบลป่าคาย  อำเภอทองแสนขัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1