ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน ระดับมัธยม ตำบลบ่อทอง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย.63 นี้ (อ่าน 17) 04 พ.ย. 63
2 พ.ย.63 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นายไมตรี คำคุ้ม ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 23) 04 พ.ย. 63
21 ต.ค.63 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2563 (อ่าน 16) 21 ต.ค. 63
9 ต.ค.63 ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวกิตธิพร อักษรนิติ ด้วยความยินดียิ่ง (อ่าน 23) 07 ต.ค. 63
23 ก.ย 63ฟุตบอล 9 คน เชื่อมความสัมพันธไมตรีระหว่างทีมครูอำเภอทองแสนขันกับทีมครูอำเภอท่าปลา (อ่าน 32) 24 ก.ย. 63
23 ก.ย.63 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนเกี่ยวกับผลการปฏิบัติที่ดี(ฺBest Practice) (อ่าน 31) 24 ก.ย. 63
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 17 ก.ย.63 (อ่าน 36) 18 ก.ย. 63
17 ก.ย.63 กิจกรรมมุติตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 (อ่าน 34) 18 ก.ย. 63
"หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2563 (สเปย์ฉีดไล่ยุงสมุนไพร) (อ่าน 33) 11 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล)ได้แจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องไข้หวัดโคโรน่า 2019 ให้แก่นักเรียนทุกค (อ่าน 48) 09 ก.ย. 63
9 ก.ย.63 นางสำราญ อินจุ้ย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน มอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโครงการลูกเสื (อ่าน 51) 09 ก.ย. 63