กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายชุติเดช อยู่สุข
ครู คศ.1

นางสาวโสมรัศมี ทั่งคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทัศน์ดาว จำปา
ครูอัตราจ้าง